Aktuálně

Znovuotevření knihovny

Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 18. 5. 2020 je zajištění

knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle

zákona č. 257/2001 Sb., v období následujícím po ukončení nouzového stavu.

Je třeba důsledně dodržovat následující principy zvýšené hygieny:

   dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m mezi lidmi, a to jak mezi návštěvníky

vzájemně, tak mezi zaměstnanci knihoven a zejména při poskytování služeb mezi

pracovníkem knihovny a čtenářem;

   používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu veřejností i zaměstnanci

knihovny;

   u vstupu do knihovny návštěvník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční

prostředek zajistí provozovatel knihovny;

   zaměstnanci knihoven používají při poskytování služeb a práci s knihovním

fondem ochranné rukavice;

   v knihovnách zajistit pravidelný důsledný úklid s důrazem na hygienu často

dotýkaných povrchů;

 

Za dodržení výše uvedených pravidel může knihovna poskytovat veřejné knihovnické a

informační služby v plném rozsahu (včetně prezenčních a studijních služeb), jakož i další

služby ve smyslu § 4 odst. 3 knihovního zákona (pořádání kulturních a vzdělávacích

akcí).

O  pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 5 je nezbytné informovat veřejnost zejména

prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny a pomocí elektronické

komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích.

Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem

epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna

orgány státní správy a samosprávy.

Podrobnější metodiku zajištění podmínek pro optimální hygienické a organizační

fungování knihoven zpracovala Ústřední knihovnická rada ČR jako poradní orgán

ministra kultury, viz https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Joomla Business Templates by template joomla